Traditioneel ontwikkeld vaccin
Alle mensen die in Nederland in aanmerking komen voor een boostervaccin krijgen op dit moment een mRNA-vaccin aangeboden. In dit onderzoek bekijken wij of een traditioneel ontwikkeld vaccin ook effectief is als boostervaccin.

Het Valneva vaccin is ontwikkeld volgens de klassieke methode en bevat geïnactiveerde virusdeeltjes. Deze zijn zo bewerkt dat zij iemand niet meer ziek kunnen maken. Dit vaccin leert het lichaam het hele virus te herkennen.

Wat houdt deelname in?
Volledige deelname aan dit onderzoek bestaat uit een telefonische screening, 5 bezoeken, toediening van het vaccin en het bijhouden van een dagboek voor 7 dagen. De visites zullen plaatsvinden gedurende een periode van 12 maanden.

Vergoeding
Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvang je een vergoeding van €500,-. Daarnaast krijg je een QR-code om te laten zien dat je de booster hebt gehaald.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen of als je meer informatie wilt, neem dan een kijkje op onze website: www.gpri.nl/valneva-booster of neem contact met ons op via telefoon 050-2113543 of e-mail: valneva-booster@gpri.nl.