Achtergrond
De laatste jaren zijn kleine spirometers ontwikkeld die gelinkt zijn aan telefoons/apps en die vanuit huis gebruikt kunnen worden. Door thuis-spirometrie kan er efficiënter om worden gegaan met de tijd in de huisartsenpraktijk. Daarbij kan het inzetten van thuis-spirometrie helpen om symptomen veroorzaakt door specifieke triggers bij luchtwegaandoeningen beter in beeld te brengen.
Het doel van deze studie is om de haalbaarheid, de kwaliteit en toegevoegde waarde van thuis-spirometrie in de diagnose en het monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk te bepalen.

Studieopzet
In deze studie krijgen patiënten met een indicatie voor spirometrie een Spiro@Home pakket van de huisartsenpraktijk. In dit pakket zit alles wat nodig is om thuis-spirometrie uit te voeren. Patiënten kunnen de spirometrie thuis zelf uitvoeren met behulp van instructiemateriaal op papier en in een app. Indien nodig is er een videoverbinding beschikbaar om patiënten te instrueren. Naast de uitvoering van de spirometrie zal patiënten gevraagd worden een vragenlijst over hun symptomen in te vullen (ACQ).

Van zowel patiënten als van zorgverleners willen wij graag weten wat de ervaringen zijn met het gebruik van thuis-spirometrie. Deze informatie wordt verzameld door middel van een vragenlijst en een interview.

Geïnteresseerd of meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in medewerking aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Vul hieronder uw contactgegevens in. Een onderzoeker van GPRI neemt dan binnenkort contact met u op. U kunt ons ook bereiken via spiro-home@gpri.nl of 050-2110870.

Alvast hartelijk bedankt!

Email*