Hoe verloopt het onderzoek?

Als u meedoet in de Impact van Astma studie vragen we u om twee keer per dag de volgende activiteiten uit te voeren voor een periode van 13 weken:

  1. Een korte blaastest om uw longfunctie te meten. Dit kan zelfstandig en thuis met het apparaatje dat u van ons ontvangt.
  2. Een dagboekje invullen met een paar korte vragen over uw symptomen en medicijn gebruik. Deze vragen kunt u invullen op hetzelfde apparaatje als waarmee u de blaastest doet.

Elke keer dat u uw longfunctie moet meten en het dagboekje in moet vullen kost u dat ongeveer 10 minuten. U kunt de activiteiten uitvoeren wanneer u het beste uit komt, zolang dit tussen 5 en 12 uur in de ochtend/avond is.
Wij zullen u vragen om deze activiteiten uit te voeren voordat u uw dagelijkse puffer gebruikt. Ook als u een luchtwegverwijder moet gebruiken omdat u benauwd bent, vragen we u eerst te blazen en daarna uw medicijnen te nemen. Dit hoeft natuurlijk alleen als uw symptomen dat toelaten!

Naast de dagelijkse dagboekvragen, zult u één keer per week een e-mail ontvangen om nog twee vragen over uw symptomen online in te vullen. Op drie momenten tijdens de studie, tweemaal aan het begin en eenmaal aan het eind, wordt u gevraagd om een korte online vragenlijst in te vullen.

Sommige deelnemers worden ook uitgenodigd voor twee korte interviews van 30 minuten. De selectie van deelnemers voor de interviews is willekeurig, we kunnen u niet van tevoren vertellen of u zult worden uitgenodigd voor de interviews. In de interviews wordt gevraagd naar het effect van uw astmasymptomen op uw dagelijkse leven.

Als u wordt uitgenodigd voor de interviews dan zal de onderzoeker daarvoor een afspraak met u inplannen. Het interview vindt vervolgens plaats via een online video-gesprek of een telefoongesprek.

Kan iedereen deelnemen aan de studie?

Voordat u deel kunt nemen moeten we u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft u toestemming voor het verzamelen van gegevens voor het onderzoek. We stellen u daarna een aantal vragen om te kijken of u geschikt bent en laten u weten of dat het geval is.

Optioneel kunt u ook toestemming geven om in de toekomst voor andere studies benaderd te worden en uw gegevens te mogen gebruiken om van tevoren al te kijken of u daarvoor geschikt bent. Dit is niet nodig om deel te nemen aan de studie over de Impact van Astma. In het toestemmingsformulier vindt u ook meer informatie over de studie, de screening, wat we met uw informatie doen en hoe we uw privacy beschermen.

Zoals hierboven vermeld, zijn er een paar inclusiecriteria om aan de studie deel te kunnen nemen. Om te zien of u mee kunt doen is er een korte screeningsvragenlijst die u daarvoor moet invullen. We zullen u enkele vragen stellen over algemene informatie (zoals leeftijd en geslacht), evenals enkele specifieke vragen over uw astma (over uw diagnose, symptomen en medicijngebruik). Het invullen van de screeningsvragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten duren. Daarnaast zullen we uw (huis)arts en/of apotheek benaderen om uw diagnose, medicijngebruik en geschiedenis van longaanvallen te bevestigen.

Als u geschikt bent voor deelname, zullen we een afspraak met u inplannen en ontvangt het draagbare apparaat voor uw dagelijkse metingen en vragen.

Wanneer stopt de studie

De studie duurt in principe 13 weken. Maar de studie kan ook wat korter of langer duren als u wordt uitgenodigd voor de interviews. In dat geval stopt de studie na het tweede interview, en mag u dan stoppen met de dagelijkse activiteiten.

Als u niet meer aan de studie wenst deel te nemen, kunt u ook op elk moment zelf stoppen met deelname aan de studie. U hoeft niet uit te leggen waarom u stopt, maar het kan de onderzoekers wel helpen als u dat wel doet.

Vergoeding

In de Impact van Astma studie krijgt u een vergoeding voor de tijd die u aan de studie besteedt. U krijgt voor elke week dat u minstens 80% van de blaastesten en dagboeken gedaan hebt €30. Daarnaast krijgt u per interview €30, als u voor deze interviews uitgenodigd wordt.

Aanmelden voor de studie

Als u mee wilt doen aan de studie kunt u op de knop onder aan deze pagina klikken. Deze zal u naar de website van Castor brengen. Castor is de online omgeving waarin u het toestemmingsformulier ondertekent en de screeningsvragenlijst invult. Door een account aan te maken zijn uw gegevens volledig beschermd en hebben alleen u en de onderzoekers hier toegang toe.

Als u vragen heeft over de vragenlijst, een van de studies of over hoe u zich moet aanmelden, dan kunt u de onderzoekers bereiken op: 050 799 5209 (aan het bellen van dit nummer zijn geen extra kosten verbonden).

Alvast hartelijk bedankt!