Onderzoek in de eerste lijn

Onze missie is dat de richtlijnen voor de eerste lijn ook gebaseerd worden op de patiënten uit de eerste lijn. Om de verschillen tussen de onderzochte uniforme patiënten populaties en de diverse patiënten in de eerstelijnszorg te overbruggen, faciliteert GPRI onderzoek in, onder andere, huisartsenpraktijken en apotheken. 

GPRI is geïnitieerd door twee huisartsen en een gezondheidseconoom. Allen met een passie voor wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn. Bij nieuwe onderzoeken evalueren we eerst de potentie om de huidige richtlijnen te verbeteren. Vervolgens kijken we naar de mogelijke opzet van het onderzoek en hoe we dit zo pragmatisch en toegankelijk mogelijk kunnen aanpakken.

Omdat er meerdere huisartsenpraktijken, apotheken of andere onderzoekslocaties nodig zijn om een onderzoek in de eerste lijn op te zetten, vraagt de uitvoering een gedegen  organisatie. GPRI fungeert dan ook als een centraal punt waar meerdere praktijken uit de eerste lijn zich bij kunnen aansluiten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij overschrijdt GPRI de landsgrenzen en is er een wereldwijde samenwerking binnen de eerste lijn ontstaan.

De cirkel is uiteindelijk rond als een onderzoek afgerond is en de uitkomsten gepubliceerd worden, vaak in hoogstaande wetenschappelijk tijdschriften. Na publicatie spannen we ons in om de opgedane kennis te integreren in de richtlijnen van de eerstelijnszorg. Onze publicaties tot nu kunt u hier vinden.

Wat voor soort onderzoek doen wij?

GPRI faciliteert verschillende soorten onderzoek. 

  • Bij interventioneel onderzoek, ook wel klinisch onderzoek, worden het effect van een behandeling of andere medische interventie op patiënten onderzocht. Door twee groepen patiënten met elkaar te vergelijken, de interventiegroep en de controlegroep, kan worden getoetst of de interventie het gewenste effect heeft. Een voorbeeld hiervan is het ACCEPTANCE onderzoek waarbij de helft van de deelnemers een slimme inhalator krijgt en wordt onderzocht of dit de therapietrouw verbeterd en de astma klachten verminderd.
  • Bij observationele onderzoek wordt geen interventie of behandeling onderzocht, maar wordt de patiënt geobserveerd. Een voorbeeld van een van onze afgeronde observationele onderzoeken is het PIFotal COPD onderzoek waarbij inhalatietechniek en inhalatiekracht werd bekeken. 
  • Vragenlijsten worden veel gebruikt voor het stellen van een diagnose. Wij ontwikkelen en valideren vragenlijsten om te kijken of ze goed toegepast kunnen worden in de praktijk. Bijvoorbeeld bij het SADT onderzoek zijn wij bezig met de ontwikkeling van een vragenlijst voor het vaststellen van aandoeningen van de kleine luchtwegen
  • Bij databasestudies analyseren wij bestaande data sets om tot nieuwe inzichten te komen. 

Onze focus

GPRI richt zich met name op chronische aandoeningen. Iemand met een chronische aandoening heeft langdurig last van dezelfde aandoening en de aandoening kan niet worden genezen met medicijnen. Op dit moment houden wij ons bezig met onderzoeken naar Astma, COPD, cardiovasculaire ziektes, urineweg ziekte, diabetes en chronische pijn.

Huidig

ACCEPTANCE

Slimme inhalator voor behandeling van astma

Indicatie
Astma waarvoor als onderhoudsmedicatie de Symbicort Turbuhaler wordt gebruikt

Soort studie
Cluster gerandomiseerd onderzoek

Doelgroep
Patiënten 18 jaar en ouder, Huisartsen en Praktijkondersteuners 

Aanvullende informatie
Bekijk www.acceptance-onderzoek.nl voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

CAPTURE

Gebruik van de Asthma Optimizer tool in de eerste lijn

Indicatie
Onvoldoende gecontroleerde astma in de eerste lijn

Soort studie
Prospectief observationeel onderzoek en kwalitatieve semigestructureerde interviews

Doelgroep
Huisartsen en Praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/capture voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

CCQ in beeld

Validatie van CCQ vragenlijst in beeld

Indicatie
Stabiele COPD

Soort studie
Zorgverbeteringsproject met kwalitatieve gestructureerde interviews

Doelgroep
Patiënten van 40 jaar of ouder

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/ccqinbeeld voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden. 

COPD comorbidities

Identificatie van mogelijke medicatie-comorbiditeit clashes

Indicatie
COPD of longemfyseem met 1 of meer co-morbiditeiten

Soort studie
Pragmatisch cluster gerandomiseerd onderzoek

Doelgroep
Huisartsen en Praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/desktophelper voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden

MissedEx

Identificeren van gemiste COPD exacerbaties in de eerste lijn

Indicatie
COPD exacerbaties

Soort studie
Retrospectieve cross-sectionele real-life database studie en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews

Doelgroep
Huisartsen

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

POSSIBILITY

Percepties over zelf toediening van biologicals met injecties

Indicatie
Astma die behandeld wordt of gaat worden met biologicals

Soort studie
Kwalitatief onderzoek in meerdere landen met focus groepen en semigestructureerde interviews

Doelgroep
Patiënten, longartsen en verpleegkundigen. 

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderzoek en publicaties. 

SADT

Ontwikkeling vragenlijst aandoening kleine luchtwegen

Indicatie
Aandoeningen van de kleine luchtwegen

Soort studie:
Ontwikkeling vragenlijst

Doelgroep
Geen, we verwachten de ontwikkeling van de vragenlijst in November 2021 te hebben afgerond.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

SALINE

Vroege opsporing chronische nierschade

Indicatie
Vroege opsporing chronische nierschade

Soort studie
Cross-sectioneel observationeel onderzoek

Doelgroep
Apothekers en Huisartsen

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/saline voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

Spiro@Home

Spirometrie meting bij de patiënt thuis

Indicatie
Aandoeningen waar spirometrie bij de huisarts geïndiceerd is

Soort studie
Prospectief implementatieonderzoek met semigestructureerde interviews

Doelgroep
Huisarts en Praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/spiro-home voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden

TRACkER

Triple therapie voor patiënten met COPD

Indicatie
Symptomatische COPD

Soort studie
Gerandomiseerd real-life onderzoek

Doelgroep
Longartsen, Huisartsen, Praktijkondersteuners en Patiënten van 40 jaar of ouder

Aanvullende informatie
Bekijk www.trackerstudie.nl voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden

Afgerond

COPPER

COVID-19 in de eerste lijn

Indicatie
Matig ernstig COVID-19

Soort studie
Gerandomiseerd interventioneel open-label onderzoek

Doelgroep
Huisartsen van de HZD in Drenthe 

Aanvullende informatie
Bekijk www.copper-onderzoek.nl voor meer informatie over dit onderzoek, publicaties en contactgegevens.

PIFotal

Optimalisatie van inhalatie therapie bij COPD patiënten

Indicatie
COPD waarvoor als onderhoudsbehandeling een poederinhalator wordt gebruikt

Soort studie
Cross-sectioneel, niet-interventioneel multicenter onderzoek in meerdere landen

Doelgroep
Apotheken, Huisartsen en Praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Bekijk www.pifotal.nl voor meer informatie over dit onderzoek, publicaties en contactgegevens. 

PRIME COPD

Profilering van inhalatiemedicatie bij COPD

Indicatie
COPD

Soort studie
Retrospectieve cross-sectionele real-life database studie

Doelgroep
Geen, database-studie

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderzoek en publicaties.