Onderzoek in de eerste lijn

Onze missie is dat de richtlijnen voor de eerste lijn ook gebaseerd worden op de patiënten uit de eerste lijn. Om de verschillen tussen de onderzochte uniforme patiënten populaties en de diverse patiënten in de eerstelijnszorg te overbruggen, faciliteert GPRI onderzoek in, onder andere, huisartsenpraktijken en apotheken. 

GPRI is geïnitieerd door twee huisartsen en een gezondheidseconoom. Allen met een passie voor wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn. Bij nieuwe onderzoeken evalueren we eerst de potentie om de huidige richtlijnen te verbeteren. Vervolgens kijken we naar de mogelijke opzet van het onderzoek en hoe we dit zo pragmatisch en toegankelijk mogelijk kunnen aanpakken.

Omdat er meerdere huisartsenpraktijken, apotheken of andere onderzoekslocaties nodig zijn om een onderzoek in de eerste lijn op te zetten, vraagt de uitvoering een gedegen  organisatie. GPRI fungeert dan ook als een centraal punt waar meerdere praktijken uit de eerste lijn zich bij kunnen aansluiten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij overschrijdt GPRI de landsgrenzen en is er een wereldwijde samenwerking binnen de eerste lijn ontstaan.

De cirkel is uiteindelijk rond als een onderzoek afgerond is en de uitkomsten gepubliceerd worden, vaak in hoogstaande wetenschappelijk tijdschriften. Na publicatie spannen we ons in om de opgedane kennis te integreren in de richtlijnen van de eerstelijnszorg. Onze publicaties tot nu kunt u hier vinden.

Wat voor soort onderzoek doen wij?

GPRI faciliteert verschillende soorten onderzoek. 

  • Bij interventioneel onderzoek, ook wel klinisch onderzoek, worden het effect van een behandeling of andere medische interventie op patiënten onderzocht. Door twee groepen patiënten met elkaar te vergelijken, de interventiegroep en de controlegroep, kan worden getoetst of de interventie het gewenste effect heeft. Een voorbeeld hiervan is het ACCEPTANCE onderzoek waarbij de helft van de deelnemers een slimme inhalator krijgt en wordt onderzocht of dit de therapietrouw verbeterd en de astma klachten verminderd.
  • Bij observationele onderzoek wordt geen interventie of behandeling onderzocht, maar wordt de patiënt geobserveerd. Een voorbeeld van een van onze afgeronde observationele onderzoeken is het PIFotal COPD onderzoek waarbij inhalatietechniek en inhalatiekracht werd bekeken. 
  • Vragenlijsten worden veel gebruikt voor het stellen van een diagnose. Wij ontwikkelen en valideren vragenlijsten om te kijken of ze goed toegepast kunnen worden in de praktijk. Bijvoorbeeld bij het SADT onderzoek zijn wij bezig met de ontwikkeling van een vragenlijst voor het vaststellen van aandoeningen van de kleine luchtwegen
  • Bij databasestudies analyseren wij bestaande data sets om tot nieuwe inzichten te komen. 

Onze focus

GPRI richt zich met name op chronische aandoeningen. Iemand met een chronische aandoening heeft langdurig last van dezelfde aandoening en de aandoening kan niet worden genezen met medicijnen. Op dit moment houden wij ons bezig met onderzoeken naar Astma, COPD, cardiovasculaire ziektes, urineweg ziekte, diabetes en chronische pijn.

Onafhankelijk onderzoek

De onderzoeken die GPRI uitvoert komen op verschillende manieren tot stand. Veel van de onderzoeksvragen komen uit de dagelijkse praktijk. Huisartsen delen veel voorkomende vragen uit de praktijk met GPRI, welke wij vervolgens omzetten in wetenschappelijke vraagstukken. Een ander deel van de onderzoeksvragen betreft zogenaamde vervolgvragen, waarbij uit een afgerond onderzoek een nieuwe onderzoeksvraag naar voren komt. De financieringspartners van deze onderzoeken worden zorgvuldig door GPRI geselecteerd. GPRI is transparant over deze financiering en er worden duidelijk afspraken gemaakt met de financieringspartners. Zo kan GPRI zich vasthouden aan haar doelstelling om de richtlijnen van de zorg te verbeteren.

Tot slot zijn er farmaceutische bedrijven die graag samen met ons wetenschappelijk onderzoek binnen de eerste lijn willen uitvoeren. Met deze innovatiegelden kan het wetenschappelijk onderzoek gefinancierd worden. Dit resulteert ongeveer in 2/3 deel van alle onderzoeken die door GPRI worden uitgevoerd.

Huidig

ACCEPTANCE

Slimme inhalator voor behandeling van astma

Indicatie
Astma waarvoor als onderhoudsmedicatie de Symbicort Turbuhaler wordt gebruikt.

Soort studie
Cluster gerandomiseerd onderzoek.

Doelgroep
Patiënten 18 jaar en ouder, huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanvullende informatie
Bekijk www.acceptance-onderzoek.nl voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

Breathless Diagnosis in a Box (BiaB)   

Toewerken naar snellere diagnostiek voor kortademigheid

Indicatie
Een nieuwe aanpak van kortademigheid in de praktijk ten behoeve van de diagnose van de oorzaak hiervan. Hiernaast ook inzicht verkrijgen op de ervaringen met de “BiaB” door kwalitatieve gestructureerde interviews

Soort studie
Zorgverbeteringsproject

Doelgroep
Huisartsen en praktijkondersteuners, patiënten.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie via breathlessness@gpri.nl of kijk of gpri.nl/biab.

CARINA

Optimale therapie en gebruik van biologics in COPD

Indicatie
Ervaringen en meningen van mensen met COPD over optimale therapie en mogelijk toekomstig gebruik van biologics (bijv. injecties)

Soort studie
Kwalitatief onderzoek (interviews)

Doelgroep
Patienten, huisartsen en praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie via carina@gpri.nl

 

CodeX Astma

Identificeren van gemiste astma longaanvallen in de eerste lijn

Indicatie
Naast het in kaart brengen van het aantal longaanvallen, willen we ook risicopatiënten identificeren om de behandeling voor zorgverleners makkelijker te maken.

Soort studie
Retrospectieve cross-sectionele real-life database studie en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews.

Doelgroep
Huisartsen.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

COPD comorbidities

Identificatie van mogelijke medicatie-comorbiditeit clashes

Indicatie
COPD of longemfyseem met 1 of meer co-morbiditeiten.

Soort studie
Pragmatisch cluster gerandomiseerd onderzoek.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/desktop-helper voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

Crescendo

Een tablet als experimentele behandeling voor COPD

Indicatie
Patiënten met matige tot ernstige COPD die last hebben gehad of mogelijk last kunnen krijgen van opleving van hun COPD-symptomen.

Soort onderzoek
Een fase IIA gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek.

Doelgroep
Huisartsenpraktijken of apotheken in Noord-Nederland die ons kunnen helpen om potentiële deelnemers te vinden.

Aanvullende informatie
Neem contact op met crescendo@gpri.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Galaxy [vol]

Remmende werking G3P-01 op galectine-3

Soort onderzoek

We testen G3P-01 in verschillende doseringen bij volwassen proefpersonen met een verhoogd galectine-3 niveau.

Doelgroep

Geselecteerde deelnemers van Lifelines.

Aanvullende informatie

Bekijk www.gpri.nl/galaxy voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

Participant Experience Interview (PEI)

Ervaring van patiënten met clinical trials

Doel
Om meer te leren over de meningen en ervaringen met de deelname aan klinisch onderzoek.

Studietype
Kwalitatieve substudie van het CRESCENDO-onderzoek

Doelgroep
Deelnemers van het CRESCENDO-onderzoek die alle platforms en apparaten gebruiken tijdens hun studiedeelname.

Meer informatie
Neem contact met ons op via pei@gpri.nl voor meer informatie over het onderzoek.

Q-SAW Asthma & COPD

Impact of asthma en COPD

Indicatie
Ervaringen en meningen van mensen met Astma of COPD over impact van de aandoening op hun dagelijks leven

Soort studie
Kwalitatief onderzoek (interviews)

Doelgroep
Patienten, huisartsen en praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie via copdimpact@gpri.nl of asthmaimpact@gpri.nl

SALINE

Vroege opsporing chronische nierschade

Indicatie
Vroege opsporing van chronische nierschade.

Soort studie
Cross-sectioneel observationeel onderzoek.

Doelgroep
Apothekers en huisartsen.

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/saline voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

TRACkER

Triple therapie voor patiënten met COPD

Indicatie
Symptomatische COPD.

Soort studie
Gerandomiseerd real-life onderzoek.

Doelgroep
Longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners en COPD patiënten van 40 jaar of ouder.

Aanvullende informatie
Bekijk www.trackerstudie.nl voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en mogelijkheden tot aanmelden.

Treatable Traits

Retrospectief onderzoek naar persoonlijke behandeling van COPD

Indicatie
Prevalentie, overlap, en stabiliteit van zes “behandelbare eigenschappen” van mensen met COPD.

Soort studie
Retrospectieve data analyse

Doelgroep
Huisartsen en praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie via treatabletraits@gpri.nl

Afgerond

CAPTURE

Gebruik van de Asthma Optimizer tool in de eerste lijn

Indicatie
Onvoldoende gecontroleerde astma in de eerste lijn.

Soort studie
Prospectief observationeel onderzoek en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/capture voor meer informatie over dit onderzoek, contactgegevens en publicatie van onze bevindingen.

CCQ in beeld

Validatie van CCQ vragenlijst in beeld

Indicatie
Stabiele COPD.

Soort studie
Zorgverbeteringsproject met kwalitatieve gestructureerde interviews.

Doelgroep
Patiënten van 40 jaar of ouder.

Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/ccqinbeeld voor meer informatie over dit onderzoek. 

CodeX COPD

Identificeren van gemiste COPD longaanvallen in de eerste lijn

Indicatie
Longaanvallen bij patiënten met COPD.

Soort studie
Retrospectieve cross-sectionele real-life database studie en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews.

Doelgroep
Huisartsen.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie of bekijk de animatie.

COPPER

COVID-19 in de eerste lijn

Indicatie
Matig ernstig COVID-19.

Soort studie
Gerandomiseerd interventioneel open-label onderzoek.

Doelgroep
Huisartsen van de HZD in Drenthe. 

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderzoek.

MISMATCH

Inhalatietechniek van COPD patiënten met verschillende inhalatoren

Indicatie
Inhalatietechniek van COPD patiënten met verschillende typen inhalatoren (dosis-aërosol en droog poeder inhalatoren)

Soort studie
Retrospectieve data analyse

Doelgroep
Huisartsen en praktijkondersteuners

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie via mismatch@gpri.nl

PIFotal

Optimalisatie van inhalatie therapie bij COPD patiënten

Indicatie
COPD waarvoor als onderhoudsbehandeling een poederinhalator wordt gebruikt.

Soort studie
Cross-sectioneel, niet-interventioneel multicenter onderzoek in meerdere landen.

Doelgroep
Apotheken, huisartsen en praktijkondersteuners.

Aanvullende informatie
Bekijk www.pifotal.nl voor meer informatie over dit onderzoek, publicaties en contactgegevens. 

POSSIBILITY

Percepties over zelf toediening van biologicals met injecties

Indicatie
Astma die behandeld wordt of gaat worden met biologicals.

Soort studie
Kwalitatief onderzoek in meerdere landen met focus groepen en semi-gestructureerde interviews.

Doelgroep
Patiënten, longartsen en verpleegkundigen.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderzoek. De publicatie van onze bevindingen volgt binnenkort.

PRIME COPD

Profilering van inhalatiemedicatie bij COPD

Indicatie
COPD

Soort studie
Retrospectieve cross-sectionele real-life database studie.

Doelgroep
Geen, dit was een database studie.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderzoek en de uitkomsten.

SADT ontwikkeling

Ontwikkeling vragenlijst aandoening kleine luchtwegen

Indicatie
Aandoeningen van de kleine luchtwegen.

Soort studie
Ontwikkeling vragenlijst.

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

SADT vertalingen

SADT taalkundige validatie

Indicatie
Aandoeningen van de kleine luchtwegen

Soort studie
Validatie vragenlijst (voor 13 talen)

Doelgroep
Zorgverleners

Aanvullende informatie
Neem contact met ons op voor aanvullende informatie en publicaties

Spiro@Home

Spirometrie meting bij de patiënt thuis

Indicatie
Astma en COPD met een indicatie voor spirometrie bij de huisarts.

Soort studie
Prospectief implementatieonderzoek met semi-gestructureerde interviews.

Doelgroep
Huisarts en praktijkondersteuners.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.gpri.nl/spiro-home.

Valneva booster vaccin

Valneva kandidaat-boostervaccinatie onderzoek tegen COVID-19

Indicatie
In dit onderzoek bekijken we de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van een enkele Valneva kandidaat-boostervaccinatie.

Soort onderzoek
Open-label fase 3 klinisch onderzoek.

Doelgroep
Volwassenen die in de afgelopen 6 tot 12 maanden een infectie met het coronavirus hebben gehad en niet gevaccineerd zijn, óf volwassenen die twee vaccinaties met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) hebben gehad maar nog geen booster hebben gehaald.

 Aanvullende informatie
Bekijk www.gpri.nl/valneva-booster voor meer informatie over dit onderzoek, mogelijkheden tot deelname en contactgegevens.