24

Lopende en afgeronde onderzoeken

237

Zorgverleners in ons netwerk

6605

Deelnemende patiënten vanuit de eerste lijn

Wat wij doen

In Nederland heeft meer dan 30% van de mensen één of meer chronische aandoeningen waarvoor ze onder behandeling zijn bij hun huisarts. Veel wetenschappelijk onderzoek naar chronische aandoeningen komt voort uit patiëntengroepen die voldoen aan strenge in- en exclusiecriteria, bijvoorbeeld ‘niet rokers, jonger dan 40 jaar en geen andere ziektes mogen meedoen aan dit onderzoek’. Zo ontstaan in hoge mate uniforme onderzoeksgroepen. Zorgrichtlijnen worden vervolgens gebaseerd op de uitkomsten van dergelijke gecontroleerde onderzoeksgroepen. Dit is echter geen volledige afspiegeling van de echte wereld, namelijk de grote diversiteit aan patiënten die men tegenkomt in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. 

GPRI wil de verschillen tussen onderzochte patiëntenpopulaties en de echte wereld overbruggen. Samen met zorgverleners zoals huisartsen en apotheken en met de deelnemers, zet GPRI zich in om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in de eerstelijnszorg op een toegankelijke én leuke manier. 

We pakken medisch-inhoudelijke problemen uit de eerstelijnspraktijk aan met als doel het verbeteren van de daar geldende richtlijnen. Zo worden de richtlijnen voor de eerste lijn, gebaseerd op onderzoek binnen diezelfde eerste lijn. 

Wie zijn wij?

  • Een onderzoeksinstituut met een internationaal netwerk van gemotiveerde zorgverleners uit huisartspraktijken en apotheken met toegang tot grote aantallen patiënten in de eerste lijn in Nederland, Australië, Griekenland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden.
  • Wij maken wetenschappelijk onderzoek zo toegankelijk en leuk mogelijk. Bij de uitvoering van onderzoeken zorgen we dat de informatie helder en overzichtelijk is voor deelnemende zorgverleners en patiënten. Deelnemende zorgverleners kunnen aangeven in hoeverre zij actief betrokken willen zijn bij de uitvoering van het onderzoek en krijgen een reële vergoeding voor hun inspanningen. Meer informatie over deelname als patiënt of als zorgverlener vindt u hier.
  • Gebaseerd op het goed ontwikkelde Nederlandse zorgsysteem met uitvoerig getrainde zorgverleners en een uitgebreid elektronisch patiënten informatiesysteem, stimuleren wij uitvoering van onderzoek op hoog niveau.
  • Een team dat bestaat uit een enthousiaste en kundige collega’s met aantoonbare ervaring in de uitvoer van wetenschappelijk onderzoek binnen de zorg. Ontmoet ons team hier.

Nieuws Archive