Het doel

Het doel van deze studie was om de haalbaarheid, de kwaliteit en toegevoegde waarde van thuis-spirometrie in de diagnose en het monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk te bepalen.

Studieopzet

In deze studie kregen patiënten met een indicatie voor spirometrie een Spiro@Home pakket van de huisartsenpraktijk. In dit pakket zat alles wat nodig is om thuis-spirometrie uit te voeren. Patiënten konden de spirometrie thuis zelf uitvoeren met behulp van instructiemateriaal op papier en in een app. Indien nodig was er een videoverbinding beschikbaar om patiënten te instrueren. Naast de uitvoering van de spirometrie werd patiënten gevraagd een vragenlijst over hun symptomen in te vullen (ACQ, CCQ en mMRC).

Van zowel patiënten als van zorgverleners wilden wij graag weten wat de ervaringen zijn met het gebruik van thuis-spirometrie. Deze informatie werd verzameld door middel van een vragenlijst en een interview.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie krijgen over het onderzoek? U kunt ons bereiken via spiro-home@gpri.nl. Een onderzoeker vertelt graag meer!