Achtergrond van het onderzoek

Klachten van kortademigheid komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. Voor huisartsen is het soms moeilijk een onderscheid te maken tussen klachten die van een longaandoening komen, klachten die vanuit een minder goed functionerend hart ontstaan of klachten die door angst of depressie kunnen ontstaan. Bovendien kunnen mensen, vooral op oudere leeftijd, meerdere aandoeningen tegelijk hebben, wat niet altijd wordt vastgesteld.

De huisarts wil graag zoveel mogelijk informatie verzamelen over de mogelijke oorzaken van uw kortademigheid. Op dit moment is er geen makkelijke en snelle manier om de oorzaak van kortademigheid te achterhalen. In dit onderzoek gebruiken we een koffer die verschillende eenvoudig uit te voeren diagnostische testen bevat. Deze testen zijn weinig belastend.

 

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bekijken we of het gebruik van de metingen in de BiaB-koffer het stellen van een diagnose bij mensen met kortademigheid versnelt in vergelijking met reguliere zorg zonder het gebruik van de metingen in de BiaB-koffer.

Hoe verloopt het onderzoek?

Dit onderzoek bestaat uit 2 periodes, de controleperiode en de BiaB-periode:

  • De controleperiode. Het bezoek zal zijn zoals gewoonlijk zonder extra handelingen. In dezeperiode zal er geen verschil zijn met de gebruikelijke handelingen die nodig geacht wordenvoor diagnose en/of verwijzing naar een specialist.
  • De BiaB-periode. Het bezoek wordt uitgevoerd met behulp van BiaB. In deze periode zal BiaB gebruikt worden voor advies aan de huisarts. In deze periode zal dezelfde data worden verzameld als de controleperiode, ook worden er gegevens verzameld over het gebruik van BiaB en de resultaten van de diagnostische testen.

In beide gevallen wordt u gevraagd na 3, 6, 9, en 12 maanden enkele vragenlijsten in te vullen.


Geïnteresseerd of vragen?

Als u meer informatie wilt of vragen heeft, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

  • Telefoon: 050-211 5940
  • E-mail: breathlessness@gpri.nl
  • Website: https://gpri.nl/biab
BiaB studyflow