Terugblik

Time flies when you are having fun! Dit jaar vierden we alweer het 4-jarig bestaan van GPRI, en wat hebben we genoten en wat zijn we ontzettend trots; op ons team én iedereen waarmee we de afgelopen jaren samen hebben mogen optrekken.

Maar liefst 27 publicaties werden dit jaar gepubliceerd, waarmee GPRI dankzij haar netwerk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en verbetering van richtlijnen binnen de eerste lijn. Zo heeft de onze eerste studie in 2018, de INTREPID studie, direct bijgedragen aan de ontwikkeling van de internationale GOLD richtlijnen. Ook onze PIFotal studie heeft de GOLD richtlijn gehaald.

GPRI was goed zichtbaar in 2022. Tijdens diverse congressen, onder andere in Barcelona, Malaga en San Francisco, kregen we de gelegenheid onze onderzoeksresultaten en missie toe te lichten en op welke wijze wij samen met partners in de eerste lijn ons doel nastreven. Ook onze onderzoeken gingen in 2022 weer de grens over. Onder andere in Zweden werd Spiro@home uitgerold. Dichterbij huis was GPRI te zien in onder andere bushokjes, dit ten behoeve van één van de onderzoeken. Bijzonder om door je eigen stad te fietsen en onderweg naar huis GPRI overal te zien.

Het GPRI team steekt graag haar handen flink uit de mouwen. En aan die behoefte is afgelopen jaar zeker voldaan. Gestelde doelen werden behaald en we zijn zeer content met de resultaten die het team tot op heden heeft bereikt.

Nog even en dan staat het nieuwe jaar weer op de stoep. Naast de studies die met de jaarwisseling mee gaan naar het nieuwe jaar, zullen er in 2023 ook weer nieuwe studies starten met een focus op de eerste lijn. Zoals Breathlessness diagnostics in a Box. Hierbij zullen we samen met huisartsen en huisartsassistentes een fysieke box ontwikkelen om longfunctie, ecg en Point of Care NTpro-BNP binnen 15 minuten te kunnen laten bepalen door de praktijkassistente. Met als doel om COPD en hartfalen eerder en makkelijker op te sporen en te behandelen.

Valneva deelnemer recruitment in Groningen

Het GPRI team zal ook in het nieuwe jaar alles op alles zetten om samen met jullie, als partners van GPRI, ervoor te zorgen dat we op een leuke en laagdrempelige manier onderzoek kunnen doen in de eerste lijn.

Namens het gehele GPRI team wensen wij iedereen hele fijne feestdagen! We kijken er naar uit om samen met jullie ook in 2023 weer het verschil te kunnen gaan maken als het gaat om het verbeteren van de richtlijnen binnen de eerstelijnszorg.

Janwillem Kocks

Jiska Meijer

Evgeni Dvortsin

GPRI poster presentation with Lars at ERS congress in Barcelona

English version:

Looking back on 2022

Time flies when you’re having fun! This year we celebrated GPRI’s 4th anniversary. We have enjoyed it and are proud of our team and everyone we have worked with over the years.

No less than 27 publications were published this year, from which GPRI has made an important contribution to the development and improvement of guidelines within primary care. All thanks to you, our network.

Our first study in 2018, the INTREPID study as well as PIFotal study, directly contributed to the development of the international GOLD guidelines.

GPRI was highly visible in 2022 at several congresses. This took place in different cities, including Barcelona, Malaga and San Francisco where we had the opportunity to explain our mission and present research results. As our research crossed international borders this year, we could show internationally how we are pursuing our goal together with our partners in primary care.

For example Spiro@home was performed in Sweden as well. Closer to home, GPRI was portrayed in local bus shelters, this on behalf of one of our studies. For the GPRI team it was very special to cycle through your hometown and see our posters everywhere on your way home.

The GPRI team loves to roll up its sleeves and that need was certainly met last year. Set goals were met and we are very pleased with the results the team has achieved.

The new year is just around the corner. In addition to the ongoing studies, new studies with a focus on primary care will start in 2023. Breathlessness diagnostics in a Box is one of them. Here we will work with GPs and GP assistants to develop a physical box of combined tests evaluating lung function, ECG and Point of Care NTpro-BNP. All these to be determined within 15 minutes by the GP assistant. The goal is to have an earlier and easier detection and treatment of COPD and heart failure.

Furthermore, the GPRI team will continue to make every effort to work with you, as partners of GPRI, to ensure that we can do research in primary care enjoyable and accessible.

On behalf of the entire GPRI team, we wish everyone happy holidays! We look forward to working with you again in 2023 to make a difference when it comes to improving guidelines within primary care.

Janwillem Kocks

Jiska Meijer

Evgeni Dvortsin