Achtergrond

Ziekte van de kleine luchtwegen, Small Airways Dysfunction (SAD) in het Engels, kan een vroeg teken van COPD en astma zijn. Patiënten met ziekte van de kleine luchtwegen kunnen baat hebben bij medicatie met extra kleine deeltjes die diep in de longen kan komen. Eerder is de Small Airways Dysfunction Tool (SADT) vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met astma. Deze vragenlijst wordt gebruikt om SAD te identificeren. In dit onderzoek willen we deze vragenlijst ook ontwikkelen en testen voor patiënten met COPD.

De conditie van de longen kan op verschillende manieren worden gemeten. Het meest gebruikte longfunctieonderzoek hiervoor is spirometrie. De spirometer meet hoeveel lucht je maximaal kan in- en uitademen én hoe snel je dat kunt. Tijdens de meting wordt u gevraagd maximaal in en uit te ademen en de ingeademde lucht met veel kracht uit te blazen. Dit wordt door patiënten soms als lastig ervaren. Ook moet de zorgverlener goed getraind zijn voor het uitvoeren van een goede spirometriemeting. Oscillometrie is een andere methode voor het meten van de longfunctie die nog niet veel gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk, maar al wel binnen wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van geluidsgolven wordt de weerstand van uw luchtwegen gemeten. Daarbij ademt u rustig door een apparaat terwijl u uw wangen met de handen ondersteunt. Dit kan als minder belastend worden ervaren door de patiënten. We willen onderzoeken of het gebruik van oscillometrie net zo goed werkt als spirometrie voor het stellen van een diagnose bij patiënten met luchtwegklachten.

Het doel

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen, namelijk het ontwikkelen van een vragenlijst en het onderzoeken van een longfunctieonderzoek genaamd oscillometrie.

Vragenlijsten

In dit onderzoek ontwikkelen en testen we een vragenlijst die de ziekte van de kleine luchtwegen kan detecteren in patiënten met COPD. Deze vragenlijst wordt al ingezet om de ziekte van de kleine luchtwegen te detecteren in patiënten met astma, maar niet in patiënten met andere luchtwegaandoeningen.

Oscillometrie

Daarnaast willen we onderzoeken of oscillometrie, een methode voor het meten van de longfunctie, net zo goed
werkt als spirometrie voor het stellen van een diagnose. Spirometrie is een veel gebruikt longfunctieonderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een bezoek voor de SCOOP-studie wordt gecombineerd met uw geplande longfunctieonderzoek bij Certe of Star-shl. Indien u meedoet aan de SCOOP-studie duurt het bezoek ongeveer 15 minuten langer dan gewoonlijk.
Naast de standaard onderdelen van uw longfunctieonderzoek doet u de volgende onderzoeken voor de SCOOP-
studie:

  • SADT-vragenlijst voor ziekte van de kleine luchtwegen. Deze vragenlijst bestaat uit ongeveer 15 vragen.
  • Oscillometrie. Met behulp van geluidsgolven wordt de weerstand van uw luchtwegen gemeten. Daarbij ademt u rustig door een apparaat terwijl u uw wangen met de handen ondersteunt. Indien u voor een diagnose bij Certe of Star-shl komt wordt de test 10-15 minuten na het inademen van Salbutamol herhaald voordat u opnieuw spirometrie als onderdeel van het normale longfunctieonderzoek zou doen. Salbutamol is een kortwerkende luchtwegverwijder dat wordt geïnhaleerd. Dit is niet anders dan wanneer u niet mee zou doen met dit onderzoek.

Naast bovengenoemde onderdelen willen de onderzoekers ook ongeveer 15 personen met COPD en SAD interviewen over de inhoud van de vragenlijst. Afhankelijk van de uitkomsten van deze interviews en het eerste onderzoek naar de vragenlijsten kunnen patiënten met COPD benaderd worden om de nieuwe vragenlijst nogmaals in te vullen. U krijgt de vragenlijst dan via de mail toegestuurd.

SCOOP onderzoek - flow

Geïnteresseerd of vragen?

Het is begrijpelijk als u vragen heeft over het onderzoek. U kunt ons hiervoor bereiken door te mailen naar scoop@gpri.nl of te bellen op 050-211 0858.