In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe mensen met COPD hun zorg ervaren. We willen graag weten welke zorg mensen krijgen en in het verleden hebben gekregen, en waar ze tevreden of juist ontevreden over zijn. Daarnaast onderzoeken we of mensen met COPD barrières ervaren in de toegang tot COPD zorg. Tot slot zijn we benieuwd hoe mensen denken over nieuwe ontwikkelingen in toekomstige zorg voor COPD.

Waarom doen we dit onderzoek?

We hopen dat de inzichten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de verbetering van COPD zorg. De resultaten kunnen helpen om zowel de huidige als toekomstige zorg toegankelijker te maken voor mensen met COPD.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u mee wilt doen aan dit onderzoek, dan zal de onderzoeker eerst contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een datum en tijd van het interview.

Het interview duurt ongeveer 60 minuten. Het interview zal plaats vinden via een video- of telefoongesprek. Het zal dus niet nodig zijn om naar de onderzoekslocatie te komen.

U krijgt tijdens het interview open vragen over de volgende onderwerpen:

  • De COPD zorg en behandeling die u nu ontvangt en in het verleden hebt ontvangen
  • Uw COPD zorg en behandeling tijdens periodes van verslechtering
  • Hoe u informatie vindt over COPD
  • Uw kijk op nieuwe COPD-behandelingen

Het interview zal worden opgenomen. Met behulp van deze opname wordt een verslag van het interview gemaakt. Dit verslag bevat geen persoonlijke informatie over u. Zodra het verslag klaar is, verwijderen wij de opname.

Vergoeding

In het CARINA onderzoek krijgt u een vergoeding voor de tijd die u aan het onderzoek besteedt. U krijgt €60,- voor deelname aan het interview.

Kan iedereen deelnemen aan dit onderzoek?

Voordat het onderzoek begint moeten we u vragen om toestemming te geven voor deelname door een toestemmingsformulier te tekenen. We vragen uw toestemming om een screeningsvragenlijst af te nemen zodat we kunnen bekijken of u geschikt bent voor deelname. We vragen u ook om toestemming om geïnterviewd te worden als u geschikt bent voor deelname. U kunt daarnaast toestemming geven om uitgenodigd te worden voor andere onderzoeken in de toekomst, maar dit is niet verplicht. In het toestemmingsformulier kunt u uitgebreide informatie vinden over het onderzoek, de vragenlijst, wat wij doen met uw gegevens en hoe wij uw privacy beschermen.

Om te zien of u geschikt bent om mee te doen aan het onderzoek, vragen we u dus om een screeningsvragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst stellen we vragen over algemene eigenschappen (zoals geslacht en leeftijd), en vragen specifiek over uw longaandoening (zoals uw diagnose, uw symptomen en uw medicijn gebruik). Het invullen van de screeningsvragenlijst zal ongeveer 10-30 minuten duren. Na het invullen van de vragenlijst zullen wij uw huisarts benaderen om bepaalde criteria voor deelname te bevestigen. Als u geschikt bent voor deelname, dan zullen we contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het interview.

Wanneer stopt dit onderzoek?

Het onderzoek stopt na afname van het interview. U kunt ook op elk moment zelf stoppen met deelname aan het onderzoek. U hoeft niet uit te leggen waarom u stopt, maar het kan de onderzoekers wel helpen als u dat wel doet.

Hoe meldt u zich aan voor het onderzoek?

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, dan kunt u op de knop onder aan deze pagina klikken. Deze zal u naar de website van Castor brengen. Castor is de online omgeving waarin u het toestemmingsformulier ondertekent en de screeningsvragenlijst invult. Door een account aan te maken zijn uw gegevens volledig beschermd en hebben alleen u en de onderzoekers hier toegang toe.

Als u vragen heeft over het onderzoek of over hoe u zicht moet aanmelden dan kunt u de onderzoekers bereiken op: 050-799 5192 (normaal tarief).

Alvast hartelijk bedankt!